AAA英文缩写大全

缩写 英文全称 中文全称 详细
AAA Adaptive Array Antenna 自适应[自调谐]天线阵天线 详细
AAA Advanced Application Architecture 高级应用程序体系结构 详细
AAA Agricultural Adjustment Act 农业调整法 详细
AAA Agricultural Adjustment Administration 美国家业调节局 详细
AAA Amateur Athltic Association 业余体育协会 详细
AAA American Academy of Advertising 美国广告学会 详细
AAA American Accounting Association 美国会计协会 详细
AAA American Anthropological Association 美国人类学协会 详细
AAA American Arbitration Association 美国仲裁协会 详细